VOC Committee

DESIGNATION

NAME

   

CHAIRMAN

 MR. RASHMI BHARMAL SHAH

VICE CHAIRMAN

 MR. VIJAYKUMAR JETHALAL SHAH

HON. SECRETARY

 MR. VEERAL KIRIT SHAH

JT. SECRETARY

 MR. MUKESH VELJI SAVLA

TREASURER

 MR. KETAN RAMESHCHANDRA SHAH

EX-OFFICIO

 MR. PRAFUL K. CHANDARIA

   

COMMITTEE MEMBER

 MR. ARUN HARAKHCHAND SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. BHARAT VELJI SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. CHUNI RUPSHI SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. DHIRAJLAL NAYALAL SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. DINESH DEVCHAND SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. DINESHCHANDRA MEGHJI DHANANI

COMMITTEE MEMBER

 MR. DIPAN GOSAR SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. JITENDRA HARAKCHAND SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. MAHENDRA KHETSHI SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. MANSUKHLAL KHETSHI SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. NAVIN LAKHAMSHI SAVLA

COMMITTEE MEMBER

 MR. NILESH DEVCHAND DODHIA

COMMITTEE MEMBER

 MR. NIRISH CHANDULAL SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. NITIN PRAVINCHANDRA MALDE

COMMITTEE MEMBER

 MR. PARESH JESANG SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. PRADIP HEMRAJ SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. RAJESH KESHAVLAL SHAH

COMMITTEE MEMBER

 MR. SAMIR HASMUKH CHANDARIA

COMMITTEE MEMBER

 MR. SHASHIKANT ZAVERCHAND SHAH

   

TRUSTEE

 MR. SHANTILAL RAISHI SHAH (TIKI)

TRUSTEE

 MR. PREMCHAND PUNAMCHAND SHAH

TRUSTEE

 MR. RAMNIKLAL KHETSHI SHAH